Pieni terapiahetki

Pieni terapiahetki syntyi ajatuksesta pienestä tärkeästä hetkestä omille ajatuksille.

Hetkestä, jolloin tulet aidosti kuulluksi ja nähdyksi. Joskus pienikin pysähtyminen saa aikaan isoja oivalluksia. Haluan olla kulkemasssa rinnallasi mielen ammattilaisena näissä pienissä, mutta merkittävissä, kasvun ja oivallusten hetkissä.

Mitä ratkaisukeskeinen lyhytterapia on?

Lyhytterapialla tarkoitetaan 1-25 kerran prosessia, jossa muutostoiveena on asiakkaan toivoma teema tai tietty rajattu ongelma-alue. Lyhytterapia on tavoitteellista, matalan kynnyksen apua elämän haastaviin tilanteisiin. Lyhytterapiassa asiakas pääsee keskustelemaan akuuteista haasteistaan nopeasti, eikä tulijalla tarvitse olla lääkärin lähetettä tai diagnoosia. Ratkaisukeskeinen terapiasuuntaus keskittyy jo olemassa olevien voimavarojen vahvistamiseen. Ratkaisukeskeisessä terapiassa edetään pienin askelin kohti toivotunlaista, saavutettavissa olevaa tulevaisuutta.

Lyhytterapiassa voidaan käsitellä monenlaisia elämän kriisejä, esimerkiksi jaksamisen ongelmia, tunne-elämän haasteita, ahdistuneisuutta, ihmissuhdehaasteita, työhön ja opiskeluun liittyviä paineita ja uupumusta, itsetuntokysymyksiä, surua tai vaikkapa yksinäisyyttä. Asioita, jotka eivät välttämättä vaadi pitkää hoitosuhdetta, vaan ennemminkin rinnalla kulkijaa sekä näkökulmien ja mahdollisuuksien avaajaa - keskustelua ja näkökulmien laajentamista ammattilaisen kanssa.

Lyhytterapia sopii mielen oireiluun, joka ei ole vielä pahoin kriisiytynyt tai kroonistunut. Lyhytterapia ei ole Kelan tukemaa psykoterapiaa. Jos lyhytterapia ei ole asiakkaalle riittävä hoitomuoto, vaan asiakas hyötyisi pidemmästä psykoterapiasta ja/tai lääkityksestä, ohjaan asiakkaani eteenpäin lääkärille tai psykoterapeutille. Toisaalta lyhytterapiakäynnit kannattelevat silloin, kun asiakas odottaa psykoterapeutin löytymistä.

Joskus muutos tai mielen solmun avautuminen voi tapahtua nopeastikin. Tutkitusti muutamakin lyhytterapiakerta voi riittää. Pidän arvokkaana, että arkisen elämän solmukohdissa kipuilevat ihmiset saavat keskusteluapua turvallisesti, luottamuksellisesti ja inhimillisessä ajassa – jo ennen, kun tilanne kriisiytyy.

LUOTTAMUKSELLINEN SUHDE

Kaikki tapaamisissa käsitellyt asiat ovat täysin luottamuksellisia, eikä niistä tehdä kirjauksia

Kantaan tai asiakasrekisteriin.

Luo kotisivut ilmaiseksi!